SERIETÄVLINGAR 2013 - 2014
  Mosjön 131130 Djupsjön 131214 Björnsjön 140118 Mellansjön 140201 Revsundssjön 140208 KM Gastsjön 140215   Plasering Total Vikt Ind Slutresultat Serien 3 bästa räknas KM Placering
Yngre Herr Juniorer
Arvid Einarsson     1800 769 2631 2113     3 2 2 5200 3 3
Alexander Lusth   1050 770 207   2329   1 4 3   2027 4 2
Erik Göransson 4113   3199   3627   1   2   1 10939 2  
Oskar Göransson 1323   3867 2047 2136 4002 2   1 1 3 9373 1 1
Äldre Herr Juniorer
Oliver Nord     2168 4225   6096     2 1   6393 2 1
Tony Åström 10670 4090 7226 1986 8274   1 1 1 2 1 32246 1  
Damer Seniorer
Anna Hedengran 245   1517     1928 2   1     1762 2 2
Marie Magnusson 2813     1735   5977 1     1   4548 1 1
Herrar Seniorer
Leif Olofsson 250   4866 3739 4383 1552 2   1 1 3 13238 2 4
Mikael Elf 5440 4713 4090   6091   1 1 2   2 20334 1  
Per Nord           4238           0   2
Ronny Einarsson         6227 1682         1 6227 3 3
Anders Olofsson           6989               1
Yngre Herr Veteraner
Bengt Åström 13934 15689 6783 3957 8092 5976 2 1 1 1 2 48455 1 1
Gunnar Olofsson 8383 2493   2547   4617 3 4   3   13423 3 2
Kurt Guldbrandsson   3330           3       3330 4  
Lennart Englund         2979 2386         3 2979 4 4
P-O Nilsson 19114 11512 5555 2551 8265 3779 1 2 2 2 1 46997 2 3
Kennet Elf         1181           4 1181 6  
Äldre Herr Veteraner
Lasse Andersson 1460   1163 1182 5425 4998 2   1 2 1 9230 2 2
Pecka Korhonon 13922 3151 909 1218 4867 5192 1 1 2 1 2 24067 1 1
Totalvikt 81667 46028 43913 26163 64178 63854           261949