Hoverberg 29 juni 2005

 

  1. Uno Förklarar mötet öppnat.
  2. Till ordförande för mötet väljs Uno.
  3. Till Sekreterare Herje
  4. Justeringsmän Gunnar o Lasse
  5. Mötet anser att kallelse utgått efter stadgarna.
  6. Revisorns berättelse, bilaga 1
  7. Ordförande redovisar Bergsnappets resultat. Bilaga 2.
  8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
  9. Val av styrelse:

Ordförande              Uno Jonsson  1 år

Sek                          Herje Nilsson 2 år

Kassör                     Kalle Mesch 2 år

Ledamot                  Gunnar  Olofsson 1 år

Ledamot                  Gunilla Rodhe 2 år

Supleant                   Johan Mesch

Supleant                   Bengt Asp

 

Val av Revisorer samt supleant

Revisor                    Kalle Olsson

Revisor                    Kurt Jansson

Supleant                   Lennart Englund

 

            Till ungdomsledare väljs:

Herje Nilsson

Johan Mesch

Anders Häreby

 

Ungdoms representanter:

Anders Johansson

Paula Mesch

 

Ombud sportfiskarna:

Uno Jonsson

 

      10. Val av erfordrade kommittéer

 

Tävlingskommittée:

Kurt Guldbrantsson, Gunnar Olofsson, Bengt Asp.

 

Valberedning:

Carl-Ivan Hägglund

Gunnvi

Lasse Andersson (sammankallande).

 

Priskommittée:

Kalle Mesch

Johan Mesch

 

 

Resekommittée:

Gunnar Olofsson

Lasse Andersson

Johan Mesch.

 

     11. Fastställande av arvoden o traktamenten, rese ersättning:

Oförändrat. 1000 kr utgår vardera till Ordf, kassör samt sek.

Reseersättning 15 kr mil.

 

     12. Medlemsavgifter:

           Vuxen  125 kr

           Ungdom 60 kr

           + sportfiskarnas avgift.

 

13. På styrelsen förslag så beslutar mötet att dom som jobbat med Bergsnappet äter en       gemensam middag vid lämpligt tillfälle.

 

14. Övriga frågor:

 

      Förslag läggs om en fiskedag särskilt inriktad på barn, tävlingskommittéen planerar in den tidigt på säsongen.

 

Bergsfiskana hjälper till på skolans friluftsdagar som innehåller fiske.

 

Ordförande informerar om  DM, Jämtcupen.

DM  ska bli en tvådagarstävling.

Jämtcupen arrangerar vi 2006.

 

Förslag läggs om att distriktet styr upp med gemensamma serietävlingar mellan klubbarna,

Tävlingsledarna träffas och planerar gemensamt.

Uno och Viktor får i uppdrag att kolla möjligheter.

 

Förslag läggs om att en klubb inbjuds till våra serietävlingar.

 

 

Mötet avslutas:

 

Justeras: